ارتباط با ما

تماس با ما


آدرس : تهران خیابان ولیعصر پایین تر از تئاتر شهر جنب بانک کشاورزی ساختمان شرکا ط 5 واحد 20 - مدیریت : خانم فرجی

تماس :
info@naneidin.ir
مديريت : خانم فرجي ٠٩١٠٩٠٠٨٧٠٧
تلگرام: ٠٩٣٦٢٢٢٢١٤٤
شعبه جمهوري: ٠٢١٦٦٤٠٦٣٢٦